Exposició la Girona medieval, la clau del regne.

Per fires s’inagurà al Museu d’Història de la ciutat de Girona l’exposició la “Girona medieval, la clau del regne“. Exposició comissionada per Sílvia Planas, Marc Sureda i Jordi Sagrera.

L’exposició compta amb dues seus més que formaran part d’un itinerari temàtic sobre la Girona medieval. Per una banda la Girona jueva, que es pot visitar a les instal·lacions del Museu d’Història dels jueus de Girona. Per altra al monestir de Sant Daniel parlen sobre la religiositat i espiritualitat dels temps medievals a la ciutat immortal.

Finalment destacar que l’exposició ve acompanyada de dos cicles de conferències. Un que es celebra a l’espai cultural de la Mercè al llarg dels mesos de novembre i desembre. I l’altre a l’Institut d’Estudis Nahmànides que tractarà sobre les dones jueves medievals de Girona i l’espiritualitat de les monges del monestir de Sant Daniel.

Us passem els links corresponents als calendaris de les conferències.

http://www2.girona.cat/agenda1/-/agenda/163731