Culturània amb el descobriment del micvé de Girona

Ahir es va presentar en ple pati del Centre Bonastruc ça Porta la descoberta del micvé o bany ritual de les dones en la religió jueva. Enmig del call jueu, i a les dependències del Museu d’Història dels Jueus, es van donar a conèixer les excavacions dels últims dies que han permès l’aflorament de les estructures, d’una cisterna amb una canalització que alimentava d’aigua l’habitacle adaptat al segle XV pel bany ritual.

Tot aquest treball arqueològic ha vingut complementat per un estudi documental que hem dut a terme des de Culturània. El que hem fet ha estat la certificació i revisió dels documents ja existents sobre la venda de la sinagoga amb els seus edificis annexos (escola de les dones, hospital i banys), que daten del dia 9 de juliol de 1492. Aquests documents es troben als fons notarials de la ciutat de Girona i corresponen a la venda forçada que realitzaren els rectors de l’aljama jueva just abans de la seva expulsió perpetrada via la declaració de l’edicte dels reis Catòlics el mes de març de 1492. Després d’esmenar alguns errors en les transcripcions i en les interpretacions dels autors dels segles XIX-XX, hem localitzat altres documents que parlen de la sinagoga i els seus espais més immediats.

El conjunt d’informació obtinguda per via de les descobertes arqueològiques i les recerques documentals permeten dir que l’espai estudiat era una de les parts d’un complex on el seu nucli central era la sinagoga. Els altres edificis foren l’escola de les dones, l’hospital i els banys. Des de Culturània sempre hem cregut en aquests tipus de treballs, que sempre que és possible, la combinació i el creuement de dades arqueològiques i documentals, dónen uns resultats enriquidors i ajuden a tenir un major coneixement de determinats espais, en aquest cas del preuat call de la ciutat de Girona