Els jueus del rei i del comte. Novetat editorial.

De recent publicació ha aparegut el volum miscel·lani dedicat a la memòria del mossèn castelloní, Miquel Pujol. Obra que recull els articles de diferents estudiosos que van retre homenatge a un dels historiadors més desacats, entre d’altres, de la comunitat jueva de Castelló d’Empúries entre els segles XIII-XV, en un col·loqui celebrat el mes d’octubre de l’any 2012. El volum repassa en forma d’articles els diferents aspectes que tractà mossèn Pujol com l’economia, l’urbanisme o la cultura, de les diferents famílies que integraren una de les aljames més destacades del nordest català medieval. El volum editat pel Patronat el Call de Girona, amb el suport dels ajuntaments de Girona i Castelló d’Empúries, ens dóna una visió transversal i variada de l’estat actual de les investigacions sobre la Castelló medieval i concretament sobre el seu important llegat jueu.