El vocabulari clau per entendre la Guerra dels Segadors

Aquest post estarà dedicat a una llista d’una sèrie de paraules que segurament haureu escoltat més d’una vegada en parlar sobre la Guerra dels Segadors però que no n’estàveu segurs del seu significat.

Allotjaments (militars): Obligació dels naturals d’oferir hostatjament i una mena o altra de manteniments als soldats en trànsit o en guerra.

Braç(os): Sinònim d’estament, sobretot en certes assemblees polítiques del període.

Constitucions: Nom genèric dels privilegis d’índole diversa que gaudien els naturals o naturalitzats catalans fins al decret borbònic de la Nova Planta, a començaments del segle XVIII.

Diputació: Denominació de la corporació o magistratura que tenia cura de l’observança de les constitucions catalanes i dels serveis econòmics a la monarquia.

Estament: Gent d’individus que es defineixen per una mateixa funció i lloc dins el conjunt de la societat, amb els drets i els deures corresponents.

Insaculació: Sistema de designació de càrrecs polítics, municipals i a la Diputació catalana. Demanava la confecció prèvia d’un llistat o matrícula d’aquells individus considerats aptes, i l’elecció subseqüent es feia a l’atzar.

Jurats: Denominació de les autoritats municipals en alguns indrets i dels membres del consell ampli en el cas de moltes municipalitats grans.

Llibertats: Sinònim de privilegis i exempcions d’un grup o territori.

Miquelet: Nom que els soldats castellans donaren als “almogàvers” o companyies reclutades per la Diputació el setembre de 1640. Sinònim de paisans que feien la guerra pel seu comte.

Privilegis: Exempcions i avantatges peculiars d’una mena o altra de grup estament o territori.

Sometent: Organització veïnal d’autodefensa, feta de paisans armats, i sota l’autoritat -en principi- d’un o altre oficial reial o senyorial.

Tercio: Regiment format per un miler de soldats, tot i que a la pràctica solien ser força menys.

Universitat(s): Sinònim de municipi o conjunt de veïns amb personalitat jurídica.

Vegueria: Cadascuna de les demarcacions territorials en què es dividia la Catalunya moderna.

 

FONTS

Torres, Xavier. (2006). La Guerra dels Segadors. Lleida: Pagès Editors, S.L.