Post 3

Les NTIC i el turisme, una nova forma de viatjar

L ‘implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) han jugat un paper clau en el desenvolupament de la indústria turística actual, ja que han canviat radicalment la concepció del turisme tal com s’entenia fins fa pocs anys. Abans, solia ser l’agència de viatges qui s’encarregava de dur a terme les gestions pertinents en la preparació del viatge, relegant al turista a la categoria d’actor passiu.

En canvi, l’aparició d’Internet i de les xarxes socials en el món del turisme ha representat una nova manera de comercialització turística: ja no és necessari l’intermediari, sinó que hi pot haver un contacte directe entre el prestador de serveis i el consumidor. D’aquesta manera, és el propi turista qui pot trobar un ampli ventall d’informació sobre la destinació desitjada amb un simple “click”.

Un altre avantatge de l’ús de les noves tecnologies ha estat una major interacció entre els viatgers, els quals poden compartir entre ells les seves opinions o experiències a través de les pàgines web, blogs o algunes xarxes socials.

Per tant, el turisme ha anat evolucionant cap al món tecnològic i informàtic davant la necessitat d’adaptar-se als nous temps, cosa que ha produït l’aparició de noves formes de turisme (turisme cultural, “dark tourism”, entre d’altres).