Culturània Blog 4

El disseny de la informació

Qui no s’ha quedat mai fascinat davant un llibre infantil? Tenir-lo a les mans i remenar-lo… els colors, la textura, la il·lustració o el factor sorpresa ens parlen. El disseny ens estimula i ens capta l’atenció. Però allò que ens sembla lògic i imprescindible en determinats públics, sembla deixar de tenir importància en altres àmbits informatius.

Cal traslladar aquest esperit en qualsevol àmbit divulgatiu, i sobretot, en el sector que ens ocupa. La informació patrimonial s’ha de continuar modernitzant i reinventant per tal de traslladar el coneixement al màxim número de persones, utilitzant el major nombre de canals i formats existents.

Només així, quan es capti l’atenció del visitant fins que absorbi els coneixements, només així, el disseny haurà assolit el seu objectiu.