Viatges A Lantiguitat

EL TURISME AL LLARG DE LA HISTÒRIA (1): ELS VIATGES A L’ANTIGUITAT

L’home és un viatger per naturalesa, ho porta al seu ADN. Aquest costum de “viatjar” ja la tenim des dels temps ancestrals, quan els primers humans abandonaren el continent africà ara fa uns 80.000 anys, començant la diàspora humana per tot el planeta a partir d’un petit grup d’humans. No obstant, aquestes grans migracions no s’acabaren fins a la sedentarització de l’home en el Neolític (7.000 – 4.000 aC), quan aquest descobrí els avantatges de la ramaderia i l’agricultura, fet que propicià l’aparició dels primers poblats.

Tanmateix, cal dir que els orígens del turisme es troben en les primeres civilitzacions històriques de Mesopotàmia i de l’Antic Egipte, quan aquests pobles dugueren a terme una sèrie de viatges de caire comercial i d’exploració.

Ara bé, fou a la Grècia clàssica quan es començà l’era dels grans viatges. El fenomen colonitzador grec entorn el Mediterrani comportà la realització d’una gran quantitat de viatges amb l’objectiu d’establir noves colònies, així com l’establiment de grans rutes comercials. D’altra banda, també es desenvoluparen viatges de caire religiós als principals llocs de culte de l’època (Apol·lo a Delfos, Zeus a Olímpia, Demèter a Eléusis…). Així mateix, els Jocs Olímpics (instaurats a Delfos el 776 a C) suposaren que cada quatre anys, milers de persones procedents de totes les regions de Grècia i de les colònies d’ultramar es reunissin a Delfos per assistir a aquestes competicions, que en aquells moments servien per incrementar els lligams dels diferents estats grecs i identificar-los com un únic poble.

Posteriorment, amb la instauració de l’Imperi Romà, tingueren lloc els primers viatges turístics. Roma bastí un gran imperi entorn del Mediterrani (conegut pels romans com “Mare Nostrum“) i construí un gran sistema de carreteres que comunicava qualsevol part de l’imperi, essent la seva principal funció el desplaçament de les legions romanes d’un lloc a l’altre per tal de protegir Roma dels seus enemics externs. La seguretat que suposà l’existència d’aquestes legions comportà a la llarga la instauració d’un llarg període de pau conegut com la “Pax Romana“. Per aquest motiu, aquest fet permeté la creació d’una xarxa de comunicacions i transport entre les diferents províncies, així com a les classes benestants emprendre viatges de plaer i de coneixement (Plini el Vell, l’emperador Adrià…). Tanmateix, durant aquesta època també aparegueren les primeres guies turístiques, tal com mostren els deu volums de la “Perigesis” de Pausànias, una obra que fa una descripció de Grècia pensant amb els viatgers romans, escrita per aquest  geògraf i escriptor grec del segle II dC.