• Abans de realitzar qualsevol acció sobre el patrimoni cal coneixement, visió de context i planificació.
  • Anàlisi i eixos de treball per a poder desenvolupar projectes a curt, mig i llarg termini.
  • Detectar les principals fortaleses, minimitzar les debilitats, trobar l’equilibri i enfortir el potencial.
  • Traçar un rumb per a créixer i millorar, en sintonia amb l’entorn i l’esdevenir del territori.
Projecte De Diversificació Del Mas La Coromina De La Vall D’en Bas

Projecte de Diversificació del Mas La Coromina de La Vall d'en Bas

Coordinació del projecte de Diversificació del Mas La Coromina de La Vall d’en Bas; millora de les instal·lacions i adaptació inclusiva per a visitants; senyalització interpretativa i creació d’un espai…

Pla D’usos De L’antiga Rectoria De Llanars

Pla d'usos de l'antiga rectoria de Llanars

SL’estudi inclou: Antecedents i història de l’edifici; descripció completa i estudi dels espais; cronoestructura; definició dels usos; planimetries; apèndix documental i iconogràfic.

Estratègia Per A La Conservació Del Patrimoni Cultural De L’Alta Garrotxa

Estratègia per a la conservació del patrimoni cultural de l'Alta Garrotxa

Elaboració d’estratègia per a la conservació i difusió del patrimoni cultural de l’Alta Garrotxa; base de dades vinculada a mapa GIS de patrimoni religiós, militar i civil.

Estudi I Projecció Del Castell De Quermançó I L’Orgue De La Tramuntana

Estudi i projecció del Castell de Quermançó i l’Orgue de la Tramuntana

Estudi i projecció del Castell de Quermançó i l’Orgue de la Tramuntana; investigació històrica en arxius i biblioteques; elaboració pla d'usos i intervenció arquitectònica; preparació d'estratègia comercial; redacció del projecte…

Full De Ruta Del Turisme Cultural De Santa Pau

Full de ruta del turisme cultural de Santa Pau

Full de ruta del turisme a Santa Pau; anàlisi, diagnosi i propostes/millores de l’Oficina de Turisme, Castell dels Barons, PNZVG; proposta de nova senyalètica patrimonial; proposta de nou logotip.

Torre Llauder. Pla Director De La Vil·la Romana

Torre Llauder. Pla director de la vil·la romana

Redacció del Pla Director (introducció; història del jaciment; descripció de la vil·la de Torre Llauder. Evolució cronològica de la vil·la; estat actual de Torre Llauder; annex fotogràfic; annex planimètric)  i…