Informe historicoartístic i estudi de la finca del carrer de la Creueta nº82-86 de Sabadell. Recerca bibliogràfica i documental; Estudi redacció informe; Petició documents Arxiu Històric Sabadell.

Detalls del projecte

Data: Febrer de 2018
Client:  Àtics SL.