SL’estudi inclou: Antecedents i història de l’edifici; descripció completa i estudi dels espais; cronoestructura; definició dels usos; planimetries; apèndix documental i iconogràfic.

Detalls del projecte

Data: Novembre de 2015
Client:  Ajuntament de Llanars