Informe historicoartístic de Sant Miquel de Pineda, de Sant Feliu de Pallerols; prospecció; planimetria.

Detalls del projecte

Data: Octubre de 2011
Client:  Francesc Bosch