Estudi inventari arqueològic industrial de la fàbrica Chartreuse de Tarragona. Documentació historicoarqueològica del conjunt de catalogació dels elements mobles dels dos edificis intervinguts en el “Projecte executiu d’adequació i ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes a Tarragona”.

Detalls del projecto

Data: Abril de 2011
Client:  Ajuntament de Tarragona
Partners: ATICS