Coordinació editorial del llibre del centenari de l’escola de Les Planes d’Hostoles (1918-2018), revisió històrica i d’estil; Disseny i maquetació. Conceptualització i contingut, compaginació i tractament fotogràfic; Correcció dels textos.

Detalls del projecte

Data: Desembre de 2018
Client:  Ajuntament de Les Planes d’Hostoles
Partners: iMots