Coordinació i edició de la publicació “Sant Pere de Besalú 1003-2003. Una historia de l’Art”; co-redacció del primer capítol “Fundació, consagració i renovació del temple benedictí de Sant Pere de Besalú. Ressenya històrica” i del capítol tercer del llibre “Reformes i ornamentació del monestir de Sant Pere durant la baixa edat mitjana (1211-1514)” per part de Miquel Àngel Fumanal.

Detalls del projecte

Data: 2002-2003
Client: Ajuntament de Besalú / Diputació de Girona
Partners: –