Estudi històric i arqueològic del barri de Sant Jaume de Tortosa: Història i urbanisme; Intervencions arqueològiques al barri de Sant Jaume; Planimetria històrica; Fonts documentals, bibliografia; Cartografia i plànols.

Detalls del projecte

Data: Juliol de 2010
Client:  Incasòl; Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Tortosa
Partners: ATICS SL