Estudi historicoartístic de Cal Doctor (abans Can Pujades de Munt), Alella. S’ha realitzat un anàlisi i descripció dels edificis a peu d’obra; ressenya històrica cerca bibliogràfica i arxivística; estudis de paraments/evolució cronoestructural; orientació i valoració de l’impacte de la intervenció; apèndix gràfic i fotogràfic; apèndix planimètric/documental.

Detalls del projecte

Data: Febrer de 2017
Client: Atics
Partners: Atics