Estudi historicoartístic d’unes naus de Poblenou, de la Fabricació Nacional de Colorants i explosius, SA.; ressenya històrica; planimetria històrica; Imatges; Documentació, bibliografia i netgrafia.

Detalls del projecte

Data: Juny de 2008
Client:  ATICS SL