Estudi historicoartístic del Castell de Sant Gallard, a les Piles, Conca del Bergadà.

Detalls del projecte

Data: Juny de 2009
Client: ATICS SL
Partners: ATICS SL