Estudi historicoartístic i documentació del jaciment arqueològic del carrer Sant Honorat, 3 de Barcelona.

Detalls del projecte

Data: Desembre de 2009
Client:  ATICS SL
Partners: Esther Redondo