Estudi historicoartístic i paràmetres de restauració arquitectònica pel molí “vell” o de “dalt” de Bellpuig d’Urgell: recerca documental, bibliogràfica, arxivística i fotogràfica; estudi d’arqueologia vertical i estructural.

Detalls del projecte

Data: Juliol de 2010
Client: ATICS SL
Partners: ATICS SL