Estudi historicoartístic i paràmetres de restauració arquitectònica de la torre de Benviure de Sant Boi de Llobregat: recerca documental, bibliogràfica, arxivística i fotogràfica; estudi d’arqueologia vertical i estructural.

Detalls del projecte

Data: Octubre de 2010
Client: ATICS SL
Partners: ATICS SL