Full de ruta del turisme a Santa Pau; anàlisi, diagnosi i propostes/millores de l’Oficina de Turisme, Castell dels Barons, PNZVG; proposta de nova senyalètica patrimonial; proposta de nou logotip.

Detalls del projecte

Data: 2010
Client: Ajuntament de Santa Pau
Partners: ENSERIO +ANDRONA