Informe historicoartístic de “Hort tancat”, la Nou de Gaià, a Tarragona.

Detalls del projecte

Data: Novembre de 2009
Client:  ATICS SL