Informe del pont de Can Noguera i font de les Salamandres, a Abrera, el Baix Llobregat: recull bibliogràfic; investigació històrica i documental; anàlisi artístic i redacció de l’estudi.

Detalls del projecte

Data: Agost de 2010
Client: ATICS SL i Ajuntament d’Abrera
Partners: ATICS SL