Informe i localització documental de la vila de Montgai a l’arxiu de la Corona d’Aragó.

Detalls del projecte

Data: Abril de 2011
Client:  Universitat de Lleida