Informe històric d’una “obridora” pel MUHBA, el Museu d’Història de Barcelona: documentació i text.

Detalls del projecte

Data: Abril de 2009
Client:  MUHBA
Partners: MUHBA