Informe historicoartístic, documentació i cronoestructura del Mas Bracons; descripció evolutiva; planimetria evolutiva; ressenya històrica; conclusions; fonts documentals; imatges.

Detalls del projecte

Data: 2015
Client: Atics S.L.
Partners: –

Culturania_MoliBracons-1      Culturania_MoliBracons-2       Culturania_MoliBracons-3

Culturania_MoliBracons-1      Culturania_MoliBracons-5