Informe historiogràfic, documentació i planimetria del Castell de Cartellà; descripció evolutiva; projecció cronoestructural; conclusions; fonts documentals.

Detalls del projecte

Data: 2013
Client: José Gaspar de Valenzuela + Gabriel de Casanova 
Partners: –