Placa, tipus adossat intermedi (78x57cms), per la commemoració de l’alcalde de Santa Pau, Joan Pinsach i Solé. Senyal inclosa dins el projecte de recuperació dels espais de Memòria promocionat des del mateix ajuntament de Santa Pau i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.