Senyalització patrimonial i cultural de Pals mitjançant senyals informatives de: Cal la Pruna; la Plaça Major; Sepultures; Torre de les Hores; Castell; Església; Torre Ramonet; Muralles i Hospital.

Detalls del projecte

Data: Juliol de 2012
Client:  Ajuntament de Pals
Partners: Girod; Dissrut