Redacció del Pla Director (introducció; història del jaciment; descripció de la vil·la de Torre Llauder. Evolució cronològica de la vil·la; estat actual de Torre Llauder; annex fotogràfic; annex planimètric)  i projecció 3D de la museïtzació de la vil·la romana de Torre Llauder.

Detalls del projecte

Data: 2005 – 2006
Client: Atics S.L.
Partners: ANDRONA

 

Culturània_TorreLlauder-1        Culturània_TorreLlauder-2 Culturània_TorreLlauder-3      Culturània_TorreLlauder-4 Culturània_TorreLlauder-5